top of page

Privacy Verklaring

Gastenverblijf De Kathedraal, gevestigd aan Kerklaan 3 9251LE Burgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.de-kathedraal.nl Kerklaan 3 9251LE Burgum 0511462659.
D. van der Veen is de functionaris gegevensbescherming van De Kathedraal.

Zij is te bereiken via v.veen23@kpnplanet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kathedraal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via v.veen23@kpnplanet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kathedraal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw reservering en  betaling.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
  dienstverlening uit te kunnen voeren

 • De Kathedraal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe  
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kathedraal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
E-mail wordt gedurende twee jaar bewaard, dit omdat mensen tot ongeveer twee jaar vooruit boeken. Het is voor De Kathedraal én haar gasten van belang dat eventuele correspondentie over een reservering terug te vinden is om uitsluitsel te geven over toezeggingen en afspraken.
Bij betalingen via de bank verkrijgt De Kathedraal uw bankrekeningnummer. Dit blijft zichtbaar in onze boekhouding en op onze bankrekening. 


Delen van persoonsgegevens met derden
Alleen diegenen die binnen De Kathedraal verantwoordelijk zijn voor de verwerking van deze gegevens hebben toegang tot en inzage in de gegevens van gasten. De Kathedraal deelt de door haar verzamelde gegevens niet met derden. 
Alle gegevens die De Kathedraal van haar gasten verzamelt en bewaart zijn altijd en direct op te vragen en in te zien door die gasten zelf. Op verzoek van de gast worden zijn of haar gegevens verwijderd. Een eenvoudig verzoek daartoe aan v.veen23@kpnplanet.nl is voldoende. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens sturen naar v.veen23@kpnplanet.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De Kathedraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,  neem dan contact op via v.veen23@kpnplanet.nl
 

 

 

bottom of page